brait ایران تاکسی زورگیری شناسایی ماشین پراید

brait: ایران تاکسی زورگیری شناسایی ماشین پراید خبر حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط کلسترول خوب با خطر مبتلا شدن به بیماری‌های عفونی!

متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه تازه تاکید کردند که زیاد کردن بیش از حد سطح کلسترول خوب در بدن نه تنها بافایده نیست بلکه می‌تواند مضر هم باشد. 

ارتباط کلسترول خوب با خطر مبتلا شدن به بیماری‌های عفونی!

ارتباط کلسترول خوب با خطر مبتلا شدن به بیماری های عفونی!

عبارات مهم : پزشکی

متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه تازه تاکید کردند که زیاد کردن بیش از حد سطح کلسترول خوب در بدن نه تنها بافایده نیست بلکه می تواند مضر هم باشد.

به گزارش ایسنا، نتیجه های آزمایش های تازه نشان می دهد که عوض کردن و نوسانات شدید در سطح کلسترول خوب می تواند فرد را در معرض مبتلا شدن به بیماری های عفونی قرار دهد.

درحالیکه اوج بودن سطح کلسترول بد عامل فزاینده خطر مبتلا شدن به بیماری قلبی است از طرفی هم عوض کردن و نوسان زیاد در سطح کلسترول خوب ممکن است به بروز بیماری های عفونی از قبیل اسهال و استفراغ یا سینه پهلو منجر شود.

ارتباط کلسترول خوب با خطر مبتلا شدن به بیماری‌های عفونی!

متخصصان اظهار داشتند: افراد با کم کردن شدید سطح کلسترول خوب در بدن ۷۵ درصد زیاد در معرض مبتلا شدن به بیماری عفونی هستند ولی از سوی دیگر این خطر همچنین جهت کسانی که میزان این کلسترول در بدنشان بیش از حد اوج است ۴۳ درصد زیاد است.

متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه کپنهاگِ دانمارک در این بررسی دریافتند که پایین بودن و اوج بودن بیش از حد سطح کلسترول خوب در بدن خطر مبتلا شدن به بیماری های عفونی و خوابیدن شدن در بیمارستان را زیاد کردن می دهد.

متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه تازه تاکید کردند که زیاد کردن بیش از حد سطح کلسترول خوب در بدن نه تنها بافایده نیست بلکه می‌تواند مضر هم باشد. 

به گزارش ان دی تی وی، همچنین این افراد زیاد در معرض فوت بر اثر مبتلا شدن به بیماری عفونی قرار دارند.

واژه های کلیدی: پزشکی | ارتباط | بیماری | کلسترول | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz